top of page

Stichting Skorpetind

Stichting Skorpetind​

Uiterweg 185a

1431AE Aalsmeer

Nederland

KvK: 71782427

RSIN: 858847383

stichting.skorpetind [a] gmail.com

Stichting Skorpetind is in juni 2018 in het leven geroepen door artistiek leider Espen Hjort. De stichting zet zich in voor experimenteel theater vanuit een maatschappij-kritisch perspectief.

De stichting maakt zich hiervoor sterk door producties te realiseren waarin de relatie tussen de mens en de wereld centraal staat. Het lichaam en het niet-verbale zijn belangrijke vertrekpunten.

Daarnaast initieert de stichting verschillende activiteiten ter ondersteuning van haar doelstellingen, zoals onderzoek naar ecologie en theater, zowel nationaal als internationaal.

Stichting Skorpetind is opgericht in samenwerking met producent Het Huis Utrecht en de Nieuwe Makers-regeling van het Fonds voor de Podiumkunsten.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:

Maaike van Rijn (voorzitter)

Arjen Levison (penningmeester)

Nina Aalders (secretaris)

Stichting Skorpetind heeft geen medewerkers in dienst. Honoraria worden berekend conform de CAO voor ZZP'ers.

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting, en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn hieronder te vinden:

Hier het actuele beleidsplan (2023-24).

Hier de jaarrekening van 2018, van 2019, 2020 is hier te bekijken, en hier de jaarrekening 2021. Hier is de jaarrekening van 2022.

Hier een verslag van de activiteiten van 2018, van 2019, van 2020 en van 2021.

bottom of page