top of page
Search
  • espenhjort

Litt performanceteori

Performanceteori (a la Schechner) gir én måte å se på Norge + olje på:

Meldingen om gigantfunnet i 1969 var et terskelmoment, der Norge (som konkret felleskap av folk og institusjoner, noen mer sentrale enn andre) tok en skritt fremover inn i et liminalt rom.

Der er vi fortsatt: Schechners skjema for performance og identitetsforming har følgende stadia: Breach - Crisis - Redressive Action - Reintegration ... La oss forestille oss at vi ennå ikke har kommet til reintegrasjon i noen bestående sosial virkelighet (utover vår egen).


Kortom leder dette til følgende tanker:

1) Norge er et liminalt rom

2) Vi kommer ikke til å klare å avslutte oljeeventyret uten noen form for rituell innlemmelse i resten av verden (la oss si det sosiale fellesskapet på jorden eller noe).

7 views0 comments

Recent Posts

See All

CARGO CULT (litt spekulativt)

Kjenner du fenomenet cargo cult? I mye litteratur om oljen nevnes amerikaniseringen av Norge som en konsekvens. Det er vanskelig å snakke om dette på en presis måte. Kanskje noe med å omfavne amerikan

Et eget språk

Jeg leser på forskning.no : I 1983 bestemte regjeringen og Statoil at arbeidsspråket på norsk sokkel skulle være norsk. Året etter fikk [professor Johan] Myking og UiB-forskerne jobben med å lage en n

Comments


bottom of page