top of page
Search
  • espenhjort

CARGO CULT (litt spekulativt)

Kjenner du fenomenet cargo cult?


I mye litteratur om oljen nevnes amerikaniseringen av Norge som en konsekvens. Det er vanskelig å snakke om dette på en presis måte. Kanskje noe med å omfavne amerikanske verdier, kanskje noe med stil, kanskje dyp kjærlighet til alt som er amerikansk (i forlengelse av at De Vant Krigen For Oss).


Mitt forslag er å se på det norske forholdet til Amerika (i lys av oljen) gjennom begrepet cargokult.


På wikipedia leser vi at det er noe som oppsto i Stillehavssamfunn under annen verdenskrig: "...innbyggerne i regionen observerte japanske og amerikanske militærstyrker importere store mengder varer. Da krigen var over ble militærbasene stengt, og ingen flere varer ble sendt. I et forsøk på å tiltrekke seg nye leveranser av varer, utfører sektene rituelle praksiser som å male imitasjoner av flystriper på bakken, og å etterligne adferden til militært personale de hadde observert."


Siden det er ganske omfattende å dissekere begrepet cargokult sparer jeg det til seinere. Men, tanken er altså at: det amerikanske selskapet ConocoPhillips rykket inn og gjorde noe vi ikke kunne selv, og skapte en enorm rikdom for oss. Det må ha gjort inntrykk på alle som var i kontakt med dem. Og kanskje, etter at driften ble tatt over av nordmennene, så svever det amerikanske som en slags helligånd over det hele. En ånd det gjelder å holde seg inne med.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Litt performanceteori

Performanceteori (a la Schechner) gir én måte å se på Norge + olje på: Meldingen om gigantfunnet i 1969 var et terskelmoment, der Norge (som konkret felleskap av folk og institusjoner, noen mer sentra

Et eget språk

Jeg leser på forskning.no : I 1983 bestemte regjeringen og Statoil at arbeidsspråket på norsk sokkel skulle være norsk. Året etter fikk [professor Johan] Myking og UiB-forskerne jobben med å lage en n

Commentaires


bottom of page