top of page
Search
  • espenhjort

Følelser

Tanken er å kartlegge den mentale og emosjonelle infrastrukturen som gjør (har gjort) oljerikdommen mulig. Med andre ord å historisere (deler av) vårt (mitt) indre liv og å forbinde det med materielle omstendigheter. Med håp om å kartlegge følelsesstrukturer (structures of feeling, som filmteoretikeren Raymond Williams skriver om).


Jeg tar utgangspunkt i at den fremskridende innsikten om konsekvensene av å bruke fossile brennstoffer - klimaendringer - fører til turbulens både i følelser og i identiteter. Man kan kalle det kognitiv dissonans, men jeg foretrekker å bruke et begrep som jeg leser hos Susanne Brøgger: fortolkningssammenbrudd. Vår forståelse av klimaendringer og økologi gjør at det blir vanskelig å fortolke verden og vår plass i den. Vi blir forvirret om forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid og vår plass i dette.


Stillhet er en måte å deale med men også å videreføre dette sammenbruddet på.


Når jeg ser på kartet over oljefeltene Nordsjøen (for første gang!) slår det meg hvor langt borte Ekofisk er - helt i utkanten av norsk farvann, helt på randen av vår verden. Det er nesten ikke her. Under vann, under bakken, langt borte - faktorer som skaper avstand mellom oss og noe helt konkret. Det hele blir veldig abstrakt. Som penger.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

CARGO CULT (litt spekulativt)

Kjenner du fenomenet cargo cult? I mye litteratur om oljen nevnes amerikaniseringen av Norge som en konsekvens. Det er vanskelig å snakke om dette på en presis måte. Kanskje noe med å omfavne amerikan

Litt performanceteori

Performanceteori (a la Schechner) gir én måte å se på Norge + olje på: Meldingen om gigantfunnet i 1969 var et terskelmoment, der Norge (som konkret felleskap av folk og institusjoner, noen mer sentra

bottom of page