top of page
Search
  • espenhjort

Et eget språk

Jeg leser på forskning.no :


I 1983 bestemte regjeringen og Statoil at arbeidsspråket på norsk sokkel skulle være norsk.

Året etter fikk [professor Johan] Myking og UiB-forskerne jobben med å lage en norsk oljeterminologi i forbindelse med det nye Statoilprosjektet Gullfaks A.

Forskerne oversatte, systematiserte og strukturerte tusenvis av termer under prosjektet som fikk navnet Terminol.

De produserte ordlister, håndbøker og startet arbeidet med den såkalte Gullfila – databasen Norsk Termbank (NOT) – som inneholder 10 000 ord.


Dette høres temmelig unikt ut. Slik skapes den felles virkeligheten altså - på vedtak og hardt akademisk arbeid...

Petroleumstilsynets liste er her: https://www.ptil.no/fagstoff/ord-og-uttrykk/


6 views0 comments

Recent Posts

See All

CARGO CULT (litt spekulativt)

Kjenner du fenomenet cargo cult? I mye litteratur om oljen nevnes amerikaniseringen av Norge som en konsekvens. Det er vanskelig å snakke om dette på en presis måte. Kanskje noe med å omfavne amerikan

Litt performanceteori

Performanceteori (a la Schechner) gir én måte å se på Norge + olje på: Meldingen om gigantfunnet i 1969 var et terskelmoment, der Norge (som konkret felleskap av folk og institusjoner, noen mer sentra

댓글


bottom of page